№ 74/1 (2016)

Содержание

Статьи

M.O. Gvozdov, A.V. Kondratiev
PDF
A. S. Bologin, G. T. Gorokhov
PDF
O. A. Kotsiuba, O. Z. Dveirin, I. O. Golovchenko
PDF
A. M. Potapov, M. F. Romanyuk, V. G. Tyhyy, M. V. Khomchenko
PDF
E. V. Prontsevich, I. O. Husarova, O. O. Каrpikova, O. P. Kis, O. M. Potapov
PDF
V. V. Astanin, О. І. Olefir, G. О. Shchegel, А. О. Olefir
PDF
A.I. Burya, Ye.A. Yeriomina
PDF
L. I. Ivschenko, V. V. Tsyganov
PDF
D. V. Pavlenko, T. F. Kovalenko, A. V. Ovchynnykov
PDF
A. M. Kostin, V. A. Martynenko, V. V. Kvasnytskyi
PDF
N. M. Strelenko, A. C. Zvorykina
PDF
I. M. Taranenko
PDF
L. A. Zhdanov, A. A. Slyvinsky, N. M. Strelenko, A. V. Netyaga
PDF
A. N. Shalamov
PDF
V. N. Paschenko
PDF
Iu. V. Fadieieva
PDF